KVKK AYDINLATMA METNİ
Kişisel verilerin korunması kanunu 10. Maddesine göre veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğünün kapsamı belirlenmiştir. Buna göre “Kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişi, ilgili kişilere; Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,) İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, 11 inci maddede sayılan diğer hakları,konusunda bilgi vermekle yükümlüdür.”

Kanun maddesinde aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilirken uyulması gereken asgari şartlar belirlenmiş olup yükümlülüğü yerine getirirken uyulması gereken herhangi bir şekil şartı öngörülmemiştir. Bu bağlamda değerlendirildiğinde yazılı, sözlü veya alternatif yöntemlerle aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilebilmektedir.

BİLDİRİLMESİ GEREKENLER
Aydınlatma yükümlülüğü kapsamında ilgili kişiye bildirilmesi gereken başlıklar şunlardır: Veri sorumlusunun kimliği varsa yetkilendirdiği kişinin kimliği,
İşlenen kişisel verinin hangi amaç ya da amaçlarla işleneceği,
İşlenen verinin aktarılacağı kişiler,
Aktarılacak kişilere hangi amaç ya da amaçlarla aktarılacağı,
İşlenen kişisel verilerin toplanma yöntemi,
İşlenen kişisel verilerin işlenmesindeki hukuki sebebi veya sebepleri,
KVKK 11. Maddede belirtilen ilgili kişinin hakları.

SADECE AYDINLATMA
Aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilirken herkesin anlayacağı bir dil kullanmak, anlaşılması güç bir ortam oluşturmamak gerekmektedir. Bunun için görsellerden yararlanmak, farklı dil çevirilerini kullanmak somut durum karşısında başvurulabilecek yöntemlerdendir.

Kamera kaydı alınan bir binada bina girişinde “kamera kaydı alınmaktadır” levhası yeterli bir aydınlatma olmayacaktır.

Bina içerisinde fiziksel güvenliğin sağlanması ve kamu güvenliğinin sağlanması amacıyla, istenmesi halinde emniyetle paylaşılmak üzere güvenlik kameralarıyla 7/24 kayıt alınmaktadır. KVKK 11. Maddedeki haklarınızı kullanmak için bina görevlisine, güvenlik kulübesine başvurunuz” şeklinde yapılacak bir aydınlatma kanunen belirtilen asgari unsurları taşıması sebebiyle geçerli olacaktır.

İnternet Sitesi : www.dudubisiklet.com

Firma : DUDU Bisiklet

Email : info@dudubisiklet.com

Telefon : 0537 516 1130